Facebook linkedin sns3 ladda ner

Värme kraft verk

Värme kraft verk

Översikt

Utbyggnaden av het ånga för att driva turbiner för kraftgenerering är fortfarande det främsta sättet att möta efterfrågan på industriell och civil kraftproduktion.Traditionell elproduktion med fossila bränslen står för cirka 80 % av den totala elproduktionen, och denna fördelningskvot kommer att fortsätta under de närmaste decennierna.

Kombinerad värme och kraft, användningen av biobränsle eller annat avfall som genereras av mänsklig verksamhet eller genererar el utvecklas också ständigt.

Ventiler som appliceras på denna typ av projekt måste kunna erövra arbetsförhållanden med hög temperatur.

För att förbättra motståndet mot krypfenomen, förbättra hållbarheten och säkerställa tillförlitliga funktioner i livscykeln under svåra driftsmiljöer, behöver ventiler, turbiner och annan tryckbärande utrustning kontinuerligt uppdateras i material och produktionsprocesser. HIVAL® kan möta kundernas olika behov inom kraftindustrin.

Huvudprojekt

● State Power Investment Corporation Limited

● China Huadian Corporation LTD.

● Kina Huaneng Group Co., LTD.

● China Datang Corporation Ltd.

● CHN ENERGI


Lämna ditt meddelande